Tengo un súper poder: Resiliencia / Margarita Estévez Román
lustraciones de Lambu6_grahicshop y Tatoo14cordoba 
Cuento infantil / Iruya / D.L.: CO 928-2023 / I.S.B.N.: 978-84-09-51119-8 
14x14 cm / 32 pág. / 15 €